• Hoàng Quốc Tuấn - 71 giây - 16/11/2015

  • Đặng Hoàng Minh - 314 giây - 22/11/2015

  • Hoàng Mỹ Lệ - 216 giây - 16/11/2015

  • Huỳnh Thanh Thân - 14 giây - 22/11/2015

  • Nguyễn Ngọc Gia Linh - 16 giây - 22/11/2015

  • Nguyễn Trần Nhật Linh - 17 giây - 21/11/2015

  • Phan Đình Quốc Khải - 17 giây - 12/11/2015

  • Từ Thị Mai Tuyền - 18 giây - 21/11/2015

  • Nguyễn Thanh Sang - 52 giây - 17/11/2015

  • Dương Thanh An - 56 giây - 16/11/2015

Nhấn Esc để đóng