Hoàn tất đăng ký

(*) Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký một tài khoản duy nhất hợp lệ, là tài khoản có thông tin cá nhân chính xác.

(*) Ban tổ chức sẽ không trao giải cho các tài khoản không hợp lệ.

(*)Tài khoản đăng ký cần đúng với thông tin cá nhân của bạn, điều này giúp cho việc xét duyệt trao thưởng.

(*)Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tài khoản có thông tin cá nhân không chính xác

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

( Ví dụ: linhbtt...)
( Nên có cả chữ và số - ví dụ: linhbtt88)
( Nhập lại dãy vừa đặt ở trên)

Thông tin cá nhân

( Ví dụ: Bùi Thị Thùy Linh)

Ngày  

Tháng  

Năm  

Nam Nữ
( Ví dụ: THPT Kịm Liên, quận Đống Đa, Hà Nội)
( Ví dụ: lớp 8A1)
( Ví dụ: 0979xxxxxx)
( Địa chỉ nhà riêng)
(*) Email sẽ được sử dụng trong trường hợp bạn quên mật khẩu.
Lưu ý: Những phần có dấu * là bắt buộc phải điền