• Giải nhất

  Tên: Nguyễn Ngọc Gia Linh

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B1

  THPT Trần Bình Trọng, Cam Lâm, Khánh Hòa

  16 giây

 • Giải nhì

  Tên: Phan Đình Quốc Khải

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B1

  THPT Trần Bình Trọng, Cam Lâm, Khánh Hòa

  17 giây

 • Giải nhì

  Tên: Lê Thị Quỳnh Mai

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11G

  THPT Kim Thành, Kim Thành, Hải Dương

  28 giây

 • Giải ba

  Tên: Nguyễn Duy Tiến

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11G

  THPT Kim Thành, Kim Thành, Hải Dương

  30 giây

 • Giải ba

  Tên: Ngô Đại Phúc

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11A6

  THPT Vĩnh Linh, Vĩnh Linh, Quảng Trị

  41 giây

 • Giải ba

  Tên: Nguyễn Thanh Sang

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 10A5

  THPT Vĩnh Linh, Vĩnh Linh, Quảng Trị

  52 giây