• Giải nhất

  Tên: Huỳnh Thanh Thân

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B1

  THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa

  15 giây

 • Giải nhì

  Tên: Phạm Tuấn Kiệt

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 8A3

  THCS Chu Văn An Chư Sê Gia Lai

  15 giây

 • Giải nhì

  Tên: Phạm Thị Bích Vy

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B1

  THPT Trần Bình Trọng Câm Lâm Khánh Hòa

  15 giây

 • Giải ba

  Tên: Phan Đình Quốc Khải

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B1

  THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa

  16 giây

 • Giải ba

  Tên: Nguyễn Ngọc Gia Linh

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B1

  THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa

  19 giây

 • Giải ba

  Tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11A6

  THPT Vĩnh Linh Vĩnh Linh Quảng Trị

  28 giây