• Giải nhất

  Tên: Phạm Tuấn Kiệt

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 8A3

  THCS Chu Văn An Chư Sê Gia Lai

  14 giây

 • Giải nhì

  Tên: Phan Đình Quốc Khải

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B1

  THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa

  17 giây

 • Giải nhì

  Tên: Nguyễn Ngọc Gia Linh

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B10

  THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa

  16 giây

 • Giải ba

  Tên: Võ Đông Anh Tuấn

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 7A

  THCS Nguyễn Hồng Sơn TX Sông Cầu Phú Yên

  26 giây

 • Giải ba

  Tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11A6

  THPT Vĩnh Linh Vĩnh Linh Quảng Trị

  36 giây

 • Giải ba

  Tên: Ngô Đại Phúc

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11A6

  THPT Vĩnh Linh Vĩnh Linh Quảng Trị

  36 giây