• Giải nhất

  Tên: Huỳnh Thanh Thân

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B1

  THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa

  12 giây

 • Giải nhì

  Tên: Phạm Thị Bích Vy

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B1

  THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa

  13 giây

 • Giải nhì

  Tên: Phạm Tuấn Kiệt

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 8A3

  THCS Chu Văn An Chư Sê Gia Lai

  14 giây

 • Giải ba

  Tên: Nguyễn Ngọc Gia Linh

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B10

  THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa

  14 giây

 • Giải ba

  Tên: Nguyễn Dư Anh

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B9

  THPT Trần Bình Trọng Cam Lâm Khánh Hòa

  14 giây

 • Giải ba

  Tên: Trần Thị Thu Uyên

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B5

  THPT Nguyễn Huệ Cam Lâm Khánh Hòa

  14 giây