• Giải nhất

  Tên: Phạm Tuấn Kiệt

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 8A3

  THCS Chu Văn An, Chư Sê, Gia Lai

  12 giây

 • Giải nhì

  Tên: Từ Thị Mai Tuyền

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B1

  THPT Trần Bình Trọng, Cam Lâm, Khánh Hòa

  19 giây

 • Giải nhì

  Tên: Nguyễn Trần Nhật Linh

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B1

  THPT Trần Bình Trọng,Cam Lâm, Khánh Hòa

  20 giây

 • Giải ba

  Tên: Nguyễn Dư Anh

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B9

  THPT Trần Bình Trọng, Cam Lâm, Khánh Hòa

  21 giây

 • Giải ba

  Tên: Nguyễn Kiều Như Tú

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B1

  THPT Trần Bình Trọng, Cam Lâm, Khánh Hòa

  22 giây

 • Giải ba

  Tên: Nguyễn Ngọc Gia Linh

  Lớp

  Trường

  Thời gian

 • 11B10

  THPT Trần Bình Trọng, Cam Lâm, Khánh Hòa

  26 giây